Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

HESAPLIKİRALIK KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 

Madde 1: Giriş

a) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Visa Grup Turizm Reklam İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti. Ticari Sicil No: 68896 / 5 hizmeti olan hesaplıkiralık.com ile sisteme üye olarak giriş yapan kullanıcılar arasında akdedilmiş sayılacak ve taraflar arasındaki her türlü ilişki bu Kullanıcı sözleşmesi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu sözleşme, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hüküm ve şartları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

b) Bu metin boyunca, takip eden tüm maddeler ve fıkralarda, sözleşmenin tarafı, bir  Visa Grup Turizm Reklam İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti.
olan hesaplikiralik.com, “Hesaplı Kiralık” olarak, sözleşmenin diğer tarafı olan sisteme giriş yapmış üye ise “Müşteri” olarak anılacaktır.

Madde 2: Tanımlar
Hesaplı Kiralık: Visa Grup Turizm Reklam İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti
İlan Sahibi: HesaplıKiralık sistemine üye olup ilan ekleyen kişi
Müşteri: Hesaplikiralik.com sistemine, misafir, ziyaretçi veya üye olarak giriş yapmış olan kişi
Misafir: HesaplıKiralık’ın bilgisi doğrultusunda müşteri ile birlikte, müşterinin yanında konaklayan yakınları
İlan: İlan sahibince sisteme eklenen ve öneri niteliğinde kabul edilen ürün/hizmet
Hakediş ücreti: HesaplıKiralık’ın verdiği hizmetlerden ötürü hak ettiği ücret, komisyon.

Madde 3: Kapsam
a) “Müşteri” hesaplikiralik.com sistemine giriş yapıp üye olması ile işbu sözleşmeyi ve sözleşme hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
b) İşbu sözleşme, sisteme giriş yapmış tüm gerçek veya tüzel kişilerce okunup kabul edilmiş sayılır. 18 yaşını doldurmamış kullanıcıların üye olup müşteri sıfatı ile işlem yapmaları yasaktır. Gerçek dışı veya yersiz bilgiler ile kendisini 18 yaşından büyük göstererek işlem yapan kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilecek ve fakat her türlü yarar ve zarardan kişi kendisi velisi veya vasisi sorumlu olacaktır.
c) Müşteri, ilanda görüp beğendiği ürünün/hizmetin karşılığı olan ödemeyi/edimi üç şekilde ifa edebilecektir. Bu edimin ifa şekli kredi kartı ile ödeme, havale yöntemi ile ödeme veya kapıda ödemedir. Müşteri, ödeme sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu ile sorumludur. Ayrıca Müşteri vermiş olduğu tüm kişisel banka bilgilerinin Hesaplı Kiralık tarafından sözleşmenin ifası konusunda bir defaya mahsus olarak kullanıldığı ve sistemde saklanmayarak güvenli şekilde imha edildiğini bilmelidir.
d) İlan sahibi sisteme eklemiş olduğu ürün/hizmet kapsamından sorumludur. Sisteme eklenen yanlış veya yersiz ürün/hizmet ilan sahibinin sorumluluğundadır.

Madde 4: Üyelik Sistemi

a) Bu madde içeriği ilan sahipleri ve müşterilerin üyelik aşamalarını ve girilen bilgilerin niteliğini konu almaktadır. Buna göre;

            1) Müşteri, üye olurken girdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder, aksi halde sorumluluk kendisine aittir

            2) İlan sahibi, üye olurken girdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder, aksi halde sorumluluk kendisine aittir.

            3) Müşteri sisteme üye olarak sözleşmede kendi tarafına düşen edimin ifası karşılığında ürün/hizmet talep edebilecektir. Aynı zamanda müşteri üye olmadan, HesaplıKiralık tarafından belirtilen telefon numaraları yoluyla Hesaplı Kiralık ile irtibata geçerek ürün/hizmet talebinde bulunabilecektir.

Madde 5: Üyelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

a) İlan Sahibi Açısından

1) İlan sahibi, kullanıcılar tarafından rezervasyon isteği geldiğinde 24 saat içinde talebe olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlüdürler.

2) İlan sahipleri, konaklanan alanı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durumda müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

3) İlan sahibi, müşterinin konaklayacağı süre içinde yapılması zorunlu olan esaslı onarımlar var ise, müşteri tarafından bildirimde bulunulduğu anda, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür.

4) İlan sahibi ve sağlayıcıların müşterinin konaklayacağı yer hakkında yanlış bilgi vermemesi gerekir. Eğer ilan sahibi ilan ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş ise müşteri tarafından veya HesaplıKiralık tarafından bu durum fark edildiyse HesaplıKiralık tarafından rezervasyon iptal edilebilecektir.

5) Konaklama yapılacak yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin karşılanması ilan verene aittir.

6) Konaklamanın yapıldığı yer üzerinde, müşterinin taşınmaza girişinden sonra, müşterinin kusuru veya kastı hariç veya kullanmaya bağlı meydana gelmiş olan ayıp ve hasarlar hariç tüm ayıplardan ve ayıpların giderilmesinden ilan sahibi sorumludur.

7) İlan sahibi kapıda ödeme sisteminde, ilanda belirtilen ücretin tamamını müşteriden tahsil etmekle yükümlüdür. Bu tahsilat ilanda belirtilen ücretten düşük olamayacaktır. İlan sahibinin elden tahsil ettiği ödeme miktarına HesaplıKiralık'ın %15'lik hakediş ücreti dahildir. Dolayısıyla ilan sahibi belirlenen hakediş ücretini HesaplıKiralık'a iletmekle yükümlüdür. 

8) İlan sahibi kiralananın müsaitliğini, üyelik paneli içerisindeki ilan sayfasında bulunan takvime işaretlemelidir.

9) İlan sahibi konaklanan meskenlerin fiyatlarını ilanda güncellemelidir. Güncelleme eksikliğinden ötürü farklı fiyat öne sürmeleri mümkün değildir. Müşteri rezervasyon sırasında gördüğü fiyattan sorumludur.

b) Müşteri Açısından

1) Müşterinin ilk ve en önemli yükümlülüğü ilanda okuyup kabul ettiği ilan koşullarının aksini ileri süremeyecek olmasıdır. Müşteri kiralayacağı mülkün müsaitliğini ödeme yapmadan önce 444 72 01 numaralı telefondan muhakkak sorgulayacaktır. Kiralanan müsait ise, rezervasyonu tamamlayabilmek adına müşteri HesaplıKiralık’ın belirttiği süre içerisinde ödemeyi gerçekleştirmek zorundadır. Bu zaman zarfında ödeme yapılmaz ise rezervasyon düşer. Bu azami süreye uygun şekilde ödemesini gerçekleştirememiş müşteri, ödemesini süre aşımından sonra gerçekleştirmiş olması durumunda dahi edilecek miktardan %15 hakediş ücreti düşülerek iade gerçekleştirilir. Ya da HesaplıKiralık tarafından alternatif bir konaklama seçeneği sunulabilir.

2) Müşteri konaklayacağı yere varmadan önce en az 48 saat önceden HesaplıKiralık görevlileri ile iletişime geçmelidir. Konaklama öncesinde yerli veya yabancı uyruklu müşteriler muhakkak TC Kimlik No’su yazılı vatandaşlık kimliğini veya herhangi bir resmi kimlik belgesini ilan sahibine ibraz etmekle yükümlüdür.

3) Müşteri, ilan sahibinden kaynaklanan sebepler dolayısıyla konaklayacağı yere yerleşememesi durumuna karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi ilan sahibinden kaynaklanan nedenler yüzünden konaklamanın gerçekleşememesi durumuna karşılık herhangi bir yükümlülük HesaplıKiralık'a karşı ileri sürülemez. İlan sahibinden kaynaklanmayan doğrudan müşteriden kaynaklanan ve sözleşmenin ayakta kalmasını engelleyen durumlar karşısında da yine aynı hüküm geçerli olacaktır. HesaplıKiralık’ın bu gibi durumlarda hakkediş ücretini talep hakkı saklıdır.

4) İlanda belirtilmiş veya HesaplıKiralık'a belirtilmiş sayıda konaklayacak misafir sayısından fazla misafir konaklayamaz.

5) Bazı ilan sahipleri müşteriler ile ekstradan sözleşme yapmak isteyebilirler. Müşteriler bu gibi durumlara hazırlıklı olmalıdır.

6) Müşteriler rezervasyon sırasında vermiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ederler. Aksi halde sorumluluk müşteriye aittir.

7) Misafirin konaklama sırasında Türk Borçlar Kanunu Hükümleri çerçevesinde çevreye veya komşularına verdiği rahatsızlıktan yine müşteri veya misafir sorumludur. Misafirlerin veya müşterilerin konaklama sırasında, konaklanan yer içerisinde Türk Ceza Kanunu Hükümlerine aykırı fiillerde bulunması durumunda sorumluluk kendilerine aittir. Bu ihtimallere karşı HesaplıKiralık veya ilan sahibi meydana gelen haksız fiillerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

8) Konaklanan yer ilan sahibi tarafından müşteriye eşyalı olarak temin edilmektedir. Bu sebeple müşteri, konaklanan yerdeki eşyaları gözetmek ve zarar vermeden kullanmak zorundadır. Müşteri konaklanana ilk girdiği sırada eşyaların durumu hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Konaklama süresinin sona ermesinden sonra da eşyaları ilk teslim aldığı şekilde bırakmakla yükümlüdür. Aksi halde konaklanan yere veya içerisindeki eşyalara verdiği zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. Zararın kontrolü ilan sahibi tarafından müşteri konaklananı terk ettiği sırada yapılacaktır.

9) İlanda görülen resimler temsili resimlerdir. İlanda yayınlanan görseller değişiklik arz edebilir buna istinaden ilan sahibi konaklanan içerisinde ilandaki görsellerden farklı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri bunun aksini öne süremez.

10) Müşteri havale yolu ile ödeme şeklini seçmiş ise, HesaplıKiralık’ın belirttiği süre içerisinde havaleyi gerçekleştirmez ise rezervasyon düşer. HesaplıKiralık kiralananın ücretinin hesabına sorunsuz şekilde havale edildiğini gördüğü andan itibaren rezervasyon tamamlanmış sayılır. Havale tamamlandıktan sonra müşteri havale işlemini gerçekleştirdiğini HesaplıKiralık 444 72 01 numarasından ivedilikle bildirmelidir.

c) HesaplıKiralık açısından

1) HesaplıKiralık ilan sahiplerinin veya müşterilerin konaklama öncesi ve konaklama sırasında soru, talep, öneri ve şikayetlerine gereken özeni ve önemi göstermelidir.

2) HesaplıKiralık, ücreti ödenmiş ise ödenen ücreti olduğu gibi geri iade etmek koşuluyla, rezervasyonu konaklama öncesine kadar iptal etme hakkına sahiptir.

3) HesaplıKiralık ilan sahibi veya müşteriden gelen ve ilan sahibi veya müşteriye iletilmesi istenen talepleri iletmekle yükümlüdür.

4) HesaplıKiralık tutarsız, yanlış, eksik veya yanıltıcı gördüğü ilanları sistemden kaldırma hakkına sahiptir.

5) HesaplıKiralık müşteri veya ilan sahibinin üyeliklerini sonlandırma hakkına sahiptir.

6) Müşteri ile ilan sahibi, rezervasyon işlemlerinden bağımsız olarak HesaplıKiralık'ı ve hakediş ücreti talebini devre dışı bırakmak niyetiyle, kendi aralarında anlaşarak kanuna, ticari hayata ve ahlaka aykırı şekilde rezervasyonu iptal etmeleri veya Türk Borçlar Kanununun hile ve aldatma hükümlerinin olayda vücut bulması durumunda HesaplıKiralık her halükarda hakediş ücretini talep edebilecektir. Aksi halde HesaplıKiralık yaşadığı bu hak ve menfaat ihlali sebeplerini öne sürerek her türlü yargısal yola başvurma hakkına sahiptir.

Madde 6 : Rezervasyon ve Ödeme Şekli

Rezervasyon, Müşterinin, ilan sahibinin ilanda belirtmiş olduğu konaklananı beğenip, konaklananın müsaitliğini 444 72 01 numaralı telefondan teyit edip, kişisel bilgilerini ve ödeme bilgilerini sisteme girmesiyle, askıda olarak bekler. Ödeme havale yoluyla veya kredi kartı yoluyla HesaplıKiralık tarafından sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tahsil edildiği koşulda, askıdaki rezervasyon nihai rezervasyona dönüşür ve rezervasyon işlemi tamamlanmış olur. Bu işlemden itibaren Hesaplı Kiralık hakediş ücretini talep edebilecektir.

Üç ayrı ödeme sistemi mevcuttur. Bunlar; kredi kartı ile, havale yolu ile ve kapıda elden ödeme şeklindedir. 

Madde 7 : İptal Koşulları

Yapılan rezervasyonlarda Misafir, giriş tarihinden 15 gün öncesi rezervasyonun iptalini talep ederse, komisyon hariç toplam ödemenin %100 ü, 7 gün kalaya kadar rezervasyonunun iptalini talep eder ise yapmış olduğu ödemenin komisyon hariç %50' si iade edilir. Misafir giriş tarihine 7 günden az bir süre kala rezervasyonunu iptal eder ise, yapılan toplam ödeme iade edilmez ve rezervasyon gerçekleştmiş sayılır. Misafir hesaplıkiralık.com üzerinden rezervasyonunu tamamlaması için ilanda belirtilen tutarın tamamının ödemesini gerçekleştirmesi gerekir. Şayet İlan sahibi ilanda Temizlik, su, elektrik, yiyecek içecek vs gibi ekstra hizmet olarak bir koşul belirtir ise bu tip hizmet bedeli ödemeleri ilan sahibi ve müşteri arasında yapılacaktır. hesaplıkiralık.com üzerinden yapılan satışlarda komisyon hizmet bedeli iade edilmez.

 

Müşteri tarafından; 

-Rezervasyon gününden 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde ödemenin %100' ü müşteriye iade edilir

-Rezervasyon gününe 7 gün kalaya kadar yapılan iptallerde ödemenin %50si müşteriye iade edilir

-Rezervasyon gününe 7 günden az bir süre kala yapılan iptallerde ödeme müşteriye geri iade edilmez,

 

Yukarıdaki iade durumlarında iade kalemine HesaplıKiralık'ın talep ettiği hak ediş ücreti dahil değildir. Hakediş ücreti rezervasyonun tamamlanması ile talep edilebilir durumdadır. Rezervasyonun iptal edilmiş olması hakediş ücretinin talep edilmesini engellemez.

 

 

Madde 8 : Hakediş Ücreti

Hakediş ücreti HesaplıKiralık'ın yapmış olduğu müşteri-ilan sahibi arasında aracılık yapma ve ilan yayınlama, reklamlama, kamuya arz etme gibi işlemler için talep ettiği komisyon ücretidir. Bu ücret ilanda belirtilen fiyatın içerisinde %15 olarak belirlenmiştir. Bu hakediş ücretinin miktarı konusunda değişiklik yapma hakkı HesaplıKiralık'a aittir.

 

Madde 9 : Fatura

HesaplıKiralık ilanda belirtilen tüm ücret için müşteri adına veya namına fatura kesecektir ve bunu müşteriye kiralanana giriş sırasında e-posta yoluyla ulaştıracaktır. İlan sahibi de hak ediş ücreti hariç tüm ücret üzerinden faturayı HesaplıKiralık adına kesecek ve müşteri kiralanana girdikten sonra HesaplıKiralık'a daha önce taraflar arasında anlaşılmış şekilde iletecektir.  Kapıda ödeme durumunda ise ücretin tamamı için ilan sahibi faturayı kesecek ve müşteriye teslim edecektir. HesaplıKiralık hakediş ücretine denk gelen meblağ için faturayı kesip ilan sahibine ulaştıracaktır.

 

Madde 10 : Son Hükümler

 

HesaplıKiralık ve Üyeler arasında yapılmış sayılan bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre idare edilecektir.

İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen parasal sınırlara göre HesaplıKiralık’ın, Müşterinin veya İlan Sahibinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da ayakta kalabildiğinin anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Bu sözleşme ile HesaplıKiralık Gizlilik Politikası herhangi bir uyuşmazlık durumunda birlikte yorumlanacaklardır.